Lekcija 5. Narodni ritmovi 3

U ovoj lekciji je objašnjeno kako se svira ritam 7/8 i njegove varijante.