Crveni baron – restauracija vintage gitare

OBOSS

Restauracija stare nemacke gitare iz 50 tih godina. Rekonstrukcija i lepljenje vrata. Refinish u nitro celulozu. Tema crveni baron.